Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti SUAS Bytová s.r.o.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie
Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail
Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

  • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
  • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
  • Plnění zákonných povinností
  • Archivnictví
  • Vstupy do prostor firmy
  • Provozování ICT

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?
Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.
Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?
OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci).
Kdo jsou zpracovatelé OÚ?
Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.
Kdo jsou příjemci OÚ?
Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi SUAS – Teplárenskou a subjektem osobních údajů.
Jaká jsou práva subjektu údajů?

  • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
  • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?
Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

           E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Datovou schránkou ID: nx4fw38
  Písemně: SUAS Bytová s.r.o.
    Staré náměstí 69
    356 01 Sokolov

 Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.

Telefon

+420 352 46 1111

Adresa

SUAS Bytová s.r.o.
Staré náměstí 69
356 01 Sokolov

email: suasrealitni@suas.cz

ID datové schránky

nx4fw38

 

Oznamovací systém